Strona główna / Katalog kursu / Kurs BHP dla kadry kierowniczej (K18-PL)

Kursy Polskiego

Kurs BHP dla kadry kierowniczej (K18-PL)


Opis
Ten kurs spełnia wymagania, które stawia się przed Tobą jako pracodawcą w Ustawie o Środowisku Pracy § 3-5.

Jako pracodawca musisz przejść szkolenie w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Obowiązek edukacji jest osobisty i nie może być delegowany.

Kurs zawiera wprowadzenie do przepisów BHP oraz sposobu zastosowania ich w praktyce przez przełożonego, aby stworzyć bezpieczny i dobry dzień pracy. Omówimy różne środki, procedury i instrukcje, które możesz wdrożyć w swojej firmie, i omówimy najważniejsze procedury BHP. Prowadzenie tego kursu może zapobiec wielu potencjalnym zagrożeniom, a także poprawić istniejące warunki w miejscu pracy

Otrzymasz potwierdzenie ukończonych kursów. Wiemy, że Twój czas jest cenny; w związku z tym dajemy Ci szansę wzięcia udziału w kursie, w terminie, który Ci odpowiada. Jedyne, o co musisz posiadać, to dostęp do Internetu.

Czas trwania kursu: ~ 3-4 godziny
Treść
 • Kurs BHP dla kadry kierowniczej
 • Wstęp
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Dlaczego kurs BHP dla kadry kierowniczej jest ważny?
 • Struktura
 • W jaki sposób odbyć kurs?
 • Egzamin i testy
 • Przestrzeganie przepisów
 • Część 1
 • Wprowadzenie do BHP dla kadry kierowniczej
 • Kto to jest pracodawca?
 • Obowiązek szkolenia
 • Rola pracodawcy w BHP
 • Rola pracodawcy w BHP
 • Wymagania dotyczące BHP
 • Fazy planowania
 • Ułatwienia i uczestnictwo
 • Obowiązek informowania i dyskusji
 • Ulepszenia środowiska pracy
 • Ulepszenia w środowisku pracy
 • Grupy projektowe i spotkania oceniające pracowników
 • Pozycja przy pracy
 • Ocena środków dla aktywności fizycznej
 • Miejsce pracy
 • Powiadomienia
 • Obowiązek prowadzenia rejestru, powiadomienia i zgłoszenia
 • Zwolnienie lekarskie
 • Działania następcze w związku ze zwolnieniem lekarskim
 • Udogodnienia
 • Zatrudnianie pracowników
 • Polityka prywatności
 • Pracownicy zatrudnieni z innej firmy
 • Test 1
 • Część 2
 • Ustawa o Środowisku Pracy
 • Rozporządzenia
 • Ustawa o Środowisku Pracy
 • Definicje
 • Obowiązek pracownika do współpracy
 • Przykład
 • Dlaczego ważne jest współdziałanie?
 • Obowiązki pracowników
 • Powiadomienia
 • Obowiązki pracodawcy: Wymagania według BHP
 • Obwiązki pracodawcy
 • Specjalne środki ostrożności
 • Sprzęt ochrony osobistej
 • Służba zdrowia w firmie
 • Wymagania dotyczące środowiska pracy
 • Praca w samotności
 • Usprawnienia, współdziałanie i rozwój
 • Psychospołeczne środowisko pracy
 • Fizyczne środowisko pracy
 • Zakwaterowanie
 • Chemiczne i biologiczne zagrożenia dla zdrowia
 • Ograniczona zdolność do pracy
 • Rejestr chorób i urazów
 • Przedstawiciele ds. bezpieczeństwa
 • Obowiązki przedstawicieli ds. bezpieczeństwa
 • Szkolenie przedstawicieli do spraw bezpieczeństwa
 • Komisja ds. środowiska pracy
 • Środki kontroli i polityka prywatności
 • Dane osobowe
 • Czas pracy
 • Normalny czas pracy
 • Dni wolne od pracy i przerwy
 • Praca dzieci i młodzieży
 • Prawo do urlopu
 • Zakaz dyskryminacji
 • Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin
 • Umowa o pracę i wynagrodzenie
 • Zwolnienie/ wypowiedzenie
 • Inne czynniki
 • Podsumowanie
 • test 2
 • Część 3
 • Przepisy
 • Rozporządzenie W Sprawie Kontroli Wewnętrznej
 • Cel
 • Obowiązek kontroli wewnętrznej
 • Kontrola wewnętrzna
 • Kontrola wewnętrzna Pisemna dokumentacja
 • Ustalanie celów
 • Przegląd
 • Identyfikacja ryzyka
 • Ocena ryzyka
 • Ocena ryzyka
 • Po co ocena ryzyka?
 • Plan
 • Środki
 • Procedury i przegląd
 • Po pracy – przegląd i ocena
 • Przykład
 • Koordynowanie
 • Rozporządzenie W Sprawie Organizacji, Zarządzania i Uczestnictwa
 • Identyfikacja czynników ryzyka
 • Szkolenie i informacje
 • Zagrożenia i środki
 • Szczególne zagrożenia
 • Regulamin Pracy; Rozporządzenie W Sprawie Miejsca Pracy
 • Miejsce pracy
 • Znaki bezpieczeństwa
 • Rozporządzenie W Sprawie Wykonywania Pracy
 • Szkolenie
 • Informacja
 • Rozporządzenie W Sprawie Środków i Wartości Dopuszczalnych
 • Rozporządzenie W Sprawie Producentów
 • Rozporządzenie W Sprawie Producentów
 • Rozporządzenie W Sprawie Ustaleń Administracyjnych
 • Podsumowanie
 • Test 3
 • Część 4
 • BHP w praktyce
 • Krok 1: Zgromadź wymagania; Znajdź prawa i przepisy
 • Krok 2: Ustalanie celów
 • Krok 3: Dokonaj przeglądu
 • Krok 4: Zbierz dokumentację i rutynowe procedury
 • Krok 5: Zidentyfikuj zagrożenia i problemy
 • Krok 6: Ocena ryzyka
 • Krok 7: Opracuj plan działania i procedury
 • Krok 8: Wdrażanie środków
 • Krok 9: Twórz procedury (w celu wykrycia ryzyka)
 • Krok 10: Regularna kontrola kontroli wewnętrznej
 • Test 4
 • Część 5
 • W obliczu wypadku
 • Środki ostrożności
 • W obliczu wypadku
 • Jeśli osoba nie oddycha
 • Sztuczne oddychanie
 • Zatrzymanie krążenia
 • Zahamowanie krwawienia
 • egzamin
 • Podsumowanie i egzamin
 • Egzamin
Zasady ukończenia
 • Wszystkie jednostki lekcyjne muszą być ukończone
 • Leads to a certificate with a duration: Na zawsze