Strona główna / Katalog kursu / Kurs BHP dla montażu konstrukcji moduło... (K17-PL)

Kursy Polskiego

Kurs BHP dla montażu konstrukcji modułowych (K17-PL)


Treść
 • intro
 • Kurs BHP dla montażu konstrukcji modułowych
 • Bezpieczeństwoi Higiena Pracy
 • Dlaczego kurs BHP dla montażu konstrukcji modułowych?
 • Struktura kursu
 • W jaki sposób odbyć kurs?
 • Egzamin i testy
 • Przestrzeganie przepisów
 • Część 1
 • Część 1
 • Rozporządzenia
 • Ustawa o Środowisku Pracy
 • Ustawa o Środowisku Pracy powinna…
 • Definicje
 • Obowiązek pracownika do współpracy
 • Twoje obowiązki jako pracownika
 • Przykład
 • Dlaczego ważne jest współdziałanie?
 • Środki następcze
 • Współpraca
 • Obowiązki pracowników
 • Obowiązki pracowników
 • Zawiadomienia
 • Ochrona przed odwetem
 • Obowiązki pracodawcy: Wymagania według BHP
 • Obwiązki pracodawcy
 • Specjalne środki ostrożności
 • Sprzęt ochrony osobistej
 • Służba zdrowia w firmie
 • Wymagania dotyczące środowiska pracy
 • Praca w samotności
 • Usprawnienia, współdziałanie i rozwój
 • Psychospołeczne środowisko pracy
 • Fizyczne środowisko pracy
 • Zakwaterowanie
 • Chemiczne i biologiczne zagrożenia dla zdrowia
 • Ograniczona zdolność do pracy
 • Rejestr chorób i urazów
 • Przedstawiciele ds. bezpieczeństwa
 • Obowiązki przedstawicieli ds. bezpieczeństwa
 • Szkolenie przedstawicieli do spraw bezpieczeństwa
 • Komisja ds. środowiska pracy
 • Środki kontroli i polityka prywatności
 • Dane osobowe
 • Czas pracy
 • Normalny czas pracy
 • Dni wolne od pracy i przerwy
 • Praca dzieci i młodzieży
 • Prawo do urlopu
 • Zakaz dyskryminacji
 • Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin
 • Umowa o pracę i wynagrodzenie
 • Zwolnienie/ wypowiedzenie
 • Inne czynniki
 • Podsumowanie
 • TEST 1
 • Część 2
 • Część 2
 • Rozporządzenie w Sprawie Kontroli Wewnętrznej
 • Cel
 • Obowiązek kontroli wewnętrznej
 • Kontrola wewnętrzna
 • Kontrola wewnętrzna 2
 • Ustalanie celów
 • Przegląd
 • Identyfikacja ryzyka
 • Ocena ryzyka
 • Ocena ryzyka
 • Po co ocena ryzyka?
 • Plan
 • Środki
 • Procedury i przegląd
 • Przykład
 • Koordynowanie
 • BHP: Podsumowanie
 • Rozporządzenie W Sprawie Organizacji, Zarządzania i Uczestnictwa
 • Identyfikacja czynników ryzyka
 • Szkolenie i informacje
 • Zagrożenia i środki
 • Szczególne zagrożenia
 • Regulamin Pracy;Rozporządzenie W Sprawie Miejsca Pracy
 • Miejsce pracy
 • Znaki bezpieczeństwa
 • Rozporządzenie W Sprawie Wykonywania Pracy
 • Szkolenie
 • Informacja
 • Rozporządzenie W Sprawie Środków i Wartości Dopuszczalnych
 • Rozporządzenie W Sprawie Producentów
 • Rozporządzenie W Sprawie Producentów
 • Rozporządzenie W Sprawie Ustaleń Administracyjnych
 • Podsumowanie
 • TEST 2
 • Część 3
 • Przepisy dotyczące montażu modułów
 • Wprowadzenie
 • Rozporządzenie o Maszynach
 • Rozporządzenie o Maszynach
 • Rozporządzenie o Maszynach
 • Rozporządzenie o Maszynach
 • Rozporządzeni w sprawie Inicjatora Budowy
 • Rozporządzeni w sprawie Inicjatora Budowy
 • Rozporządzenie w sprawie Inicjatora Budowy
 • Rozporządzenie w sprawie Inicjatora Budowy
 • Przepisy w sprawie identyfikatorów na budowach lub placach budowy
 • Przepisy w sprawie identyfikatorów na budowach lub placach budowy
 • Rozporządzenie w sprawie Miejsca Pracy § 2-24
 • Rozporządzenie w sprawie Wykonywania Pracy
 • Rozporządzenie w sprawie Wykonywania Pracy
 • Rozporządzenie w sprawie Wykonywania Pracy
 • Rozporządzenie w sprawie Wykonywania Pracy
 • Rozporządzenie w sprawie Wykonywania Pracy
 • Rozporządzenie w sprawie Wykonywania Pracy
 • Przepisy o Zapobieganiu Pożarom i Wybuchom
 • Substancje łatwopalne i wybuchowe
 • Urządzenia elektryczne
 • Utylizacja odpadów
 • Środowisko
 • Inne przepisy
 • TEST 3
 • Część 4
 • Montaż modułów
 • Montaż modułów
 • Zasady ogólne
 • Przed rozpoczęciem
 • Przed rozpoczęciem: prawidłowa kolejność
 • Ocena ryzyka
 • W trakcie pracy – wdrażaj środki, postępuj zgodnie z planem
 • Ogólne zasady bezpieczeństwa w trakcie pracy
 • Ogólne zasady bezpieczeństwa w trakcie pracy
 • Przed rozpoczęciem montażu elementów betonowych
 • Montaż elementów betonowych – ocena ryzyka
 • W trakcie montażu elementów betonowych
 • Przykład
 • W trakcie montażu elementów betonowych – Podnoszenie
 • W trakcie montażu elementów betonowych – Dostęp
 • Montaż
 • Przechowywanie
 • Podwieszanie
 • Podwieszanie – Przed
 • Podwieszanie – Przed
 • Podwieszanie – Ocena ryzyka
 • Podwieszanie – W trakcie
 • Podwieszanie – W trakcie
 • Użytkowanie rusztowań
 • Użytkowanie rusztowań – Przed
 • Użytkowanie rusztowań – Ocena ryzyka
 • Użytkowanie rusztowań – W trakcie
 • Użytkowanie podnośników – Przed
 • Użytkowanie podnośników – Ocena ryzyka
 • Użytkowanie podnośników – W trakcie
 • Spawanie – Przed
 • Spawanie – Ocena ryzyka
 • Spawanie – W trakcie
 • Ochrona przed upadkiem z wysokości
 • Jak założyć szelki bezpieczeństwa?
 • Ochrona przed upadkiem – Przed
 • Ochrona przed upadkiem – Ocena ryzyka
 • Ochrona przed upadkiem – Użycie sprzętu
 • Po pracy – przegląd i ocena
 • TEST 4
 • Część 5
 • W obliczu wypadku
 • Środki ostrożności
 • W obliczu wypadku
 • Jeśli osoba nie oddycha
 • Sztuczne oddychanie
 • Zatrzymanie krążenia
 • Zahamowanie krwawienia
 • Szok wiszenia
 • Pierwsza pomoc na wypadek szoku wiszenia
 • Podsumowanie
 • TEST 5
 • egzamin
 • Podsumowanie i egzamin
 • EXAM
Zasady ukończenia
 • Wszystkie jednostki lekcyjne muszą być ukończone
 • Leads to a certificate with a duration: Na zawsze